Başkan Akgül, Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var projesi hakkında önemli açıklamada bulundu

2020-10-12 23:58:13 63

Van Tarım İl Müdürlüğü’nün Yeni Projesi Hakkında Van Bölge Veteriner Hekimler Oda Başkanı Prof. Dr. Yakup Akgül’ün Görüşü:

Projenin ismi: Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var

Van Valiliği, Tarım İl Müdürlüğü ve Ziraat Bankası Bölge Müdürlüğü’nün destek verdikleri proje kapsamında yapılan davet üzerine Van Veteriner Hekimler Oda Başkanı olarak düzenlenen toplantıya katıldım.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim GÖRENTAŞ; bu proje kapsamında yeni oluşturulacak küçük işletmelere daha önce hayvancılık yapmış, tecrübe sahibi ve köyde yeterli ağıl veya barınma yeri bulunan yetiştiricilere öncelik verileceğini ifade etti.

Ayrıca yetiştiriciliğe yeni başlayacak vatandaşlarımızın ise köylerine dönüşlerinin bu proje kapsamında esas olduğu ve döndükleri köylerinde ortak mera kullanma imkânına ve yeterli kaba yem üretme sahasına sahip olmalarını gerektiğini bildirdi.

Bu şartlara sahip olan yetiştirici adaylarına bu proje kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere 100 adet küçükbaş hayvan (Norduz, Akkaraman ve Morkaraman koyunları) verileceğini belirtti. Hayvanlar adına yapılan ödemelerin 7 yıl süreyle geri ödemeli olmak kaydıyla sağlanan faizsiz krediyle satın alınacağını ve vatandaşlara hayvanların dağıtılacağını bildirdi. Bu kaynağın Ziraat Bankası Bölge Müdürlüğü’nün yapacağı kredilendirme sistemiyle mümkün olacağı bildirildi. Bu projenin veteriner hekimler açısından önemine gelince, bilindiği üzere Türkiye çapında görev yapan bütün hekimler olarak ülke hayvancılığının kalkınmaya katkısı, sağlıklı yetiştiricilik ve hayvan sayısının sürekli bir şekilde arttırılması ve hayvansal ürün çeşitlerimizin geliştirilmesi konusunda yoğun bir çaba içerisinde olduğumuzu hepimiz biliyoruz.

 

Bu çabamızın ülke kalkınması için de çok önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bilindiği gibi bölgemizde yetiştiricilik tecrübesine sahip olduğu halde hayvan alma imkanı bulunmayan ve buna bağlı olarak köyü ve kasabasını terkeden vatandaşlarımıza bu proje kapsamında sağlanan yeni gelirlerle vatandaşlarımızın köyüne ve kasabasına dönerek yetiştiricilik faaliyetlerine katılımını kolaylaştıracağı ve hayvansal üretimde önemli birer rol sahibi olacağını biliyoruz. Yine bu proje kapsamında bölgemizde sağlanacak yardım ve desteklerle küçük ölçekli çok sayıda yetiştiricimizin oluşacağını, hayvansal ürün sayımızın çeşitleneceğini ve özellikle canlı hayvan üretiminde önemli bir katkı yapacağını düşünüyoruz.

 

Bu proje çerçevesinde kaynak sıkıntısı çeken yetiştiricilerimizin bu yapılacak olan destekle gerek hayvan kaynağının gelişimi ve gerekse hayvancılıkta bölgemizin potansiyelinin artışına katkı sunacağı ve bölgemizde yetiştirilen başta Norduz ırkı gibi endemik türlerin korunacağı ve geliştirileceğinden dolayı bu projeyi çok önemli buluyoruz. Bu projenin diğer bir özelliği de hayvansal üretimin bölgede çeşitlendirilmesiyle birlikte üretimin tabana yayılacağı, atıl vaziyette bırakılan tecrübeli vatandaşlarımızın yeniden üretime dâhil edileceği için de önemlidir. Hayvansal üretimin bu projeyle giderek tabana yayılması konusunda geliştirilecek bunun gibi bütün projelerin yanında olacağımızı, hayvan sağlığı konusunda üzerimize düşeni yapmaya çalışacağımızı belirtmek isteriz.

 

Dolayısıyla geliştirilen bu kırsal kalkınma projeleriyle bölgemizin her gün biraz daha gelişeceği, hayvansal potansiyelini arttıracağı, özellikle hayvansal üretimin dışına sermayesizlikten dolayı itilen vatandaşlarımızın yeniden bu projeler kapsamında işe dahil edilmiş olması, köyüne ve kasabasına davet edilmiş olması açısından da önemlidir. Buna benzer projelerle yöremizde hayvancılığın geliştirilmesi, güçlendirilmesi ve sayısal bakımdan arttırılması bölgenin yeniden sermaye sahibi olmasına, sanayiye dönüşümde daha rahat davranılacağı karşılıklı birbirini besleyen sektörlerle sermaye aktarımının bu şekilde kolaylaşacağını düşünmekteyiz. Her bakımdan bu projeyi çok önemsiyoruz ve bu projenin başarıya ulaşması için bölgede çalışan veteriner hekimler olarak elimizden gelen bütün gayreti göstereceğimizden emin olunmasını istiyoruz. Zira bu projeyle birlikte yoksul vatandaşlarımızın eline sağlıklı bir sermayenin ulaşacağını ve bu yeni sermayeyle vatandaşlarımızın yoksulluktan kurtarılacağını ve yeniden meslek sahibi kılacağından ötürü önemli buluyoruz. Bölgede çalışan bütün hekimlerin temel gayesinin bölge meralarının hayvanla dolmasını sağlamak, hayvanların verim kalitesinin arttırmak ve hayvanları salgın hastalıklardan korumaktır. Veteriner hekim meslektaşlarımızdan beklentimiz bu projeyle ilgili tecrübe sahibi yetiştiricilerimizin sahada bilgilendirilerek ilgili birimlerle irtibatlarını sağlamaya katkı sunmalarıdır.

 
Duyurular & İlanlar

Bağlı Kliniklerimiz

Formları

Önemli Linkler