Başkandan mesaj var

2020-10-09 16:23:35 72

Çok kıymetli meslektaşlarım, web sitemizde aşağıda okuyacağınız çok önemli bir yazıyı paylaşıyorum.

Bu yazı Veteriner Hekimlerin Sözleşme Dışı Sorumluluğunu esas alan bir bilimsel derleme olup, veteriner hekimlerin mesleklerini icra ederken karşılaştıkları hukuki sorumlulukları, onların görevlerini, yetiştirici haklarını ve hayvan haklarını ayrıntılı bir şekilde değerlendirmeye almıştır.

 

Bu çalışma çerçevesinde veteriner hekimlerin sorumluluklarıyla ilgili kanun ve yönetmelikler baz alınarak hekimlerin sahada karşılaştıkları sorunların hukuki karşılığının ne olduğu ve bunların bu durum karşısında neler yapması gerektiğini ayrıntılı bir şekilde yorumlanmıştır.

 

Bu nedenle bundan sonraki meslek hayatımızda daha bilinçli bir hekimlik, daha hukuki bir hekimlik, daha çok hakka dayalı hekimlik icrası için bu yazının ayrıntılarının bilinmesinin meslektaşlarımız için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Nitekim gerek yetiştiricinin haklarını korumak ve gerekse hayvan haklarının korunmasıyla mesleğin icra edilmesi bizim için esastır. Bildiğiniz gibi veteriner hekimler tedavi eder, ameliyat yapar, bakım ve beslemede de teknik yardımlarda bulunur. Her zaman olduğu gibi, bundan sonra da görev ve sorumluluklarımızı sahada icra ederken, elbette icraatlarımızla ilgili doğabilecek bir takım hukuki problemlerimiz olabilecektir.

 

Bu yazıyı paylaşmamdaki temel amacım hekim arkadaşlarımızın bu yazının içeriklerine ayrıntılı bir şekilde vakıf olarak mümkün olduğu kadar sahadaki uygulama hatalarını azaltmaya yönlenmeleridir. Dolayısıyla kendi haklarımızı, yetiştirici haklarını ve hayvan haklarının neler olabileceğine dair barolar birliğinin yaptırmış olduğu bu uzman değerlendirmesinin bundan sonraki meslek hayatımızda bize ışık tutacağını düşünmekteyim.

 

Veteriner Hekimin Sözleşme Dışı Sorumluluğu okumak için Belgeyi İNDİR tıklayın
Duyurular & İlanlar

Bağlı Kliniklerimiz

Formları

Önemli Linkler